• ابزار، مهارت و دانش لازم برای رسیدن به هدف را پیدا کنید و بچسبید به آنها
  • فضای مناسبی را پیدا کنید و در زمان‌های مشخص کارها را انجام دهید.
  • از نقطه شروع هر روز ۳ کار در مسیر هدف انجام دهید، سعی کنید مستمر و با سرعت ثابت کارها را انجام دهید.
  • بجای نتیجه بر روند انجام کار تمرکز کنید.
  • در مسیر رسیدن به هدف انعطاف‌پذیر باشید تا در صورت پیش آمدنفرصت تغییر مسیر دهید.
  • در مورد هدف خود با دیگران صحبت کنید تا هر از گاهی یادآوری کنند یا بهتون انگیزه بدن در مسیر هدف حرکت کنید.
  • خواسته و هدفتون رو در ذهن تجسم کنید و گاهی به نتایج فکر کنید.