کلاس مجازی زنده

  • یادداشت‌برداری نکنید .تمرکز بر‌آنچه می‌شنوید و می‌بینید باشد و در بحث‌ها شرکت کنید.
  • برای شرکت در بحث‌ها، جواب دادن به سوالات، از برنامه‌هایی استفاده کنید که راحتتر میتوانید با آنها تایپ کنید و بعد پاسخ را در بخش نوشتاری کلاس مجازی کپی کنید.
  • جمله‌ها و مطالب طولانی مثل عنوان پروژه، تحقیق، پایان‌نامه و سوالاتی که از قبل دارید را میتوانید پیش از کلاس تایپ و برای کپی آماده کنید.

ویدئوهای ضبط شده

  • هر چند دقیقه ویدئو را متوقف کنید و خلاصه کوتاهی از آنچه شنیدید را یادداشت کنید.